Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2690  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Коломия як видавничий центр західно-української провінції (друга пол. XIX – перша чверть XX ст.)Монолатій, Іван Сергійович
25-Feb-1996Про принцип максимуму для ультрапараболічних рівняньМалицька, Ганна Петрівна
1997Задача з нелокальними умовами для рівняння з частинними похідними, збуреного нелінійним інтегро-диференціальним доданкомГой, Тарас Петрович
1997Задача з нелокальними умовами для слабконелінійних гіперболічних рівняньГой, Тарас Петрович
1997Нелокальні крайові задачі для систем лінійних рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтамиГой, Тарас Петрович
1997Problem with nonlocal conditions for weakly nonlinear hyperbolic equationsГой, Тарас Петрович; Пташник, Богдан Йосипович
1997Nonlocal boundary-value problems for systems of linear partial differential equations with variable coefficientsГой, Тарас Петрович; Пташник, Богдан Йосипович
1999Загадка Якуба ОренштайнаМонолатій, Іван Сергійович
1999Методичні основи та практичне складання зведеного розрізу пліоцен-плейстоценових відкладів терасових комплексівКлапчук, Володимир Михайлович
1999ВИДІЛЕННЯ ФАЗ КОМПОНЕНТІВ ПРИ СИНТЕЗІ ПЛІВОК ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ КВАЗІРІВНОВАЖНИМИ МЕТОДАМИПрокопів, Володимир Васильович
2000КОЛОМИЯ В ЧАСИ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИМонолатій, Іван Сергійович; Monolatii, Ivan; Монолатий, Иван
2000Thermoelectric properties of solid solutions based on the Telluride of TinIvanyshyn, Iryna; Freik, Dmytro; Galushchak, Myhailo; Shperun, Volodymyr; Zapukhlyak, Ruslan; Pyts, Myhailo
2000Релігійна політика угорців у Галичині в першій чверті ХІІІ ст.Волощук, Мирослав; Жерноклеєв, Олег
2000Thermoelectric properties of solid solutions based on the Telluride of TinIvanyshyn, Iryna; Freik, Dmytro; Galushchak, Myhailo; Shperun, Volodymyr; Zapukhlyak, Ruslan; Pyts, Myhailo
2000Електричні властивості епітаксійних плівок PbSnSe у моделях Петріца і дифузного розсіюванняФреїк, Дмитро Михайлович; Соколов, Олександр Леонідович; Матеїк, Галина Дмитрівна; Дзундза, Богдан Степанович; Пасічняк, Володимир Федорович
2000Кристалохімічна модель власних атомних дефектів при двотемпературному відпалі кристалів монохалькогенідів свинцюФреїк, Дмитро Михайлович; Прокопів, Володимир Васильович; Кланічка, Володимир Михайлович; Козич, Олег Васильович; Чобанюк, Володимир Михайлович
2000Розрахунок констант рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів у халькогенідах свинцю на основі експериментальних даних про границі області гомогенностіПрокопів, Володимир Васильович; Пиц, Михайло Васильович
2000Кристалоквазіхімія дефектів у халькогенідах свинцюЛісняк, Семен Степанович; Фреїк, Дмитро Михайлович; Прокопів, Володимир Васильович; Галущак, Мар'ян Олексійович; Іванишин, Ірина Мирославівна; Борик, Віктор Васильович
2000Зміст методичної роботи з учителями як показник розвитку теорії і практики навчання в Галичині міжвоєнної добиЗавгородня, Тетяна Костянтинівна
2000Структура навчальних планів закладів із підготовки вчителів для українських народних шкіл Галичини (ретроспективний аналіз)Завгородня, Тетяна Костянтинівна