Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10131
Title: Структура, оптичні та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Sb/(0001) слюда
Other Titles: The Structure, Optical and Thermoelectric Properties of Vapor-Phase PbTe:Sb/(0001) Mica Condensates
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Матеїк, Галина Дмитрівна
Яворський, Ярослав Святославович
Шімко, Г. М.
Keywords: тонкі плівки
плюмбум телурид
оптичні властивості
термоелектрика
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Структура, оптичні та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Sb/(0001) слюда / Д. М. Фреїк, Г. Д. Матеїк, Я. С. Яворський, Г. М. Шімко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 1. - С. 112-119.
Abstract: Проведено дослідження парофазних тонкоплівкових структур PbTe:Sb, отриманих у відкритому вакуумі на свіжих сколах (0001) слюди-мусковіт марки СТА. Методами атомно-силової мікроскопії (АСМ) встановлено, що зародження парофазних конденсатів здійснюється за механізмом ФольмераВебера із реалізацією синергетичних процесів пов’язаних із стадіями нуклеації острівців, їх агрегування та коалесценції, а сформовані нанокристаліти являють собою тригональні піраміди із гранями {100} і основою (111), паралельною до поверхні підкладки. Показано, що інфрачервоні (ІЧ) спектри “поглинання-відбивання” конденсатів PbTe:Sb/(0001) слюда товщиною (0,27-2,43) мкм містять відбивання слюди, а також смуги інтенсивної інтерференції, а оптична ширина забороненої зони для вмісту 0,25 ат % Sb складає Еg300K=(0,11-0,13) еВ, що у чотири рази менше у порівнянні з нелегованим матеріалом (Еg300K=0,32) еВ). Стабільний n-тип провідності і високу концентрацію електронів (1019 -1020) см-3 у легованих конденсатах пояснено домінуванням заміщення йонами Sb3+ плюмбуму Pb2+ у катіонній підгратці основної матриці (Sb3+ → Sb1+ Pb) які є ефективними донорами.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10131
Appears in Collections:Т. 15, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1501-17.pdf774.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.