Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10133
Title: Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок станум телуриду
Other Titles: Surface Layers and Thermoelectric Properties of Thin Films of Tin Telluride
Authors: Дзундза, Богдан Степанович
Чав’як, Іван Іванович
Межиловська, Любов Йосипівна
Костюк, Оксана Богданівна
Keywords: тонкі плівки
телурид олова
термоелектричні властивості
поверхня
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Дзундза Б. С. Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок станум телуриду / Б. С. Дзундза, І. І. Чав’як, Л. Й. Межиловська, О. Б. Костюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 1. - С. 120-122.
Abstract: Досліджено термоелектричні властивості плівок телуриду олова, отриманих конденсацією пари у відкритому вакуумі на ситалові та слюдяні підкладки. На основі двошарової моделі Петріца визначено електричні параметри приповерхневих шарів. Отримані результати інтерпретуються процесами адсорбції кисню на поверхні та його дифузії в глиб конденсату.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10133
Appears in Collections:Т. 15, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1501-18.pdf245.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.