Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10134
Title: Термоелектричні властивості і дефектна підсистема парофазних конденсатів станум телуриду на ситалових підкладках
Other Titles: Thermoelectric Properties and Defect Subsystem Vapor-Phase Condensates Tin Telluride on Glass-Ceramic Substrates
Authors: Чав’як, Іван Іванович
Межиловська, Любов Йосипівна
Маковишин, Володимир Ігорович
Прокопів, Володимир Васильович
Keywords: станум телурид
парофазні конденсати
термоелектрика
точкові дефекти
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Чав’як І. І. Термоелектричні властивості і дефектна підсистема парофазних конденсатів станум телуриду на ситалових підкладках / І. І. Чав’як, Л. Й. Межиловська, В. І. Маковишин, В. В. Прокопів // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 1. - С. 123-129.
Abstract: Досліджено термоелектричні властивості тонких плівок SnTe товщиною (40-900) нм, отриманих конденсацією пари у відкритому вакуумі на підкладках із ситалу за різних технологічних факторів вирощування:температур випаровування Тв і осадження Тп та тиcку пари телуру Te 2 P . Показано, що за вибраних умов отримання конденсат має тільки р-тип провідності і характеризуєьбся значною концентрацією носіїв (1020 -1021 )см-3 . Встановлені тенденції у змінах кінетичних коефіцієнтів (питома провідність σ , коефіцієнт Зеєбека S , термоелектрична потужність S2 σ , концентрація носіїв Р і рухливість носіїв μ) конденсатів із товщиною d та зміною Тп , Тв , РТе. Отриманні експериментальні результати пояснено особливостями дефектної підсистеми точкових дефектів, домінуючими серед яких є дво2 VSn - é ù ë û і чотири4 VSn - é ù ë û зарядні вакансії стануму, співвідношення між якими 2 4 Sn Sn k V V - - = é ù é ù ë û ë û визначає весь комплекс властивостей за різних умов їх формування. Визначено, що тонкоплівковий конденсат станум телуриду на відміну від масивних зразків, має високі значення коефіцієнта Зеєбека S ≈ 80 мкВ/К та S2 σ ≈ 18 мкВт/К 2 см, що робить перспективним їх використання для р-віток у термоелектричних мікромодулях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10134
Appears in Collections:Т. 15, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1501-19.pdf430.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.