Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1017
Title: Eлектрохімічні властивості поліаніліну в водних середовищах йодидів і бромідів в системі електрохімічного джерела енергії
Other Titles: Electrochemical Properties of Polyaniline in Aqueous Environments of Iodide and Bromide in the System of Electrochemical Energy Source
Authors: Бахматюк, Богдан Петрович
Аксіментьєва, Олена Ігорівна
Дупляк, Іван Ярославович
Горбенко, Ю. Ю.
Keywords: лейкоемаралдин/емералдин
питома ємність
йодидний і бромідний редокс-активні електроліти
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Бахматюк Б. П. Eлектрохімічні властивості поліаніліну в водних середовищах йодидів і бромідів в системі електрохімічного джерела енергії / Б. П. Бахматюк, О. І. Аксіментьєва, І. Я. Дупляк, Ю. Ю. Горбенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 2. - С. 234-240.
Abstract: В роботі досліджено вплив редокс-активних йодидних і бромідних електролітів на питомі розрядні характеристики поліаніліну (ПАН) як катодного матеріалу в електрохімічних джерелах енергії (ЕДЕ) з цинковим анодом. Електрохімічні і ємнісні властивості ПАН катоду досліджені з використанням гальваностатичного, потенціостатичного, циклічного вольтамперометричного і імпедансного методів. Встановлено, що для ПАН катоду властива розрядна питома ємність Ср = 126 А×год×кг-1 на струмовому навантаженні і = 103 А×кг-1 у сульфатно-цинковому електроліті і Ср = 301 А×год×кг-1 за тих же умов при наявності КІ. При цьому відбувається оборотній перехід різних форм ПАН лейкоемаралдин/емералдин, що в середовищі редокс-електроліту зумовлює підвищення електричної ємності і провідності ПАН електродів в зарядженому стані.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1017
Appears in Collections:Т. 17, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1324-5853-1-PB.pdf195.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.