Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10180
Title: Термодинаміка точкових дефектів і область гомогенності цинк телуриду
Other Titles: Thermodynamics of Point Defects and Homogeneity Zinc Telluride
Authors: Горічок, Ігор Володимирович
Фреїк, Наталя Дмитрівна
Бардашевська, Світлана Дмитрівна
Keywords: цинк телурид
область гомогенності
точкові дефекти
двотемпературний відпал
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Горічок І. В. Термодинаміка точкових дефектів і область гомогенності цинк телуриду / І. В. Горічок, Н. Д. Фреїк, С. Д. Бардашевська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 268-271.
Abstract: На основі кристалохімічної моделі дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду, яка враховує можливість утворення нейтральних, однократно та двократно йонізованих катіонних і аніонних вакансій, розраховано область гомогенності ZnTe, а також температурні залежності рівноважних концентрацій точкових дефектів і вільних носіїв заряду у кристалах за умов їх двотемпературного відпалу при максимальному тиску пари додаткового компоненту (цинку PZn або телуру PТе).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10180
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-06.pdf279.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.