Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10207
Title: Термоелектричні властивості легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi
Other Titles: Thermoelectric Properties of Bismuth Doped Lead Telluride PbTe:Bi
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Мудрий, Степан Іванович
Криськов, Цезарій Андрійович
Горічок, Ігор Володимирович
Люба, Т. С.
Криницький, Олександр Степанович
Матківський, Остап Миколайович
Семко, Тарас Олегович
Keywords: термоелектрика
плюмбум телурид
легування
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Термоелектричні властивості легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi / Д. М. Фреїк, С. І. Мудрий, Ц. А. Криськов, І. В. Горічок, Т. С. Люба, О. С. Криницький, О. М. Матківський, Т. О. Семко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 288-293.
Abstract: Проведено рентгенографічні дослідження та вимірювання термоелектричних параметрів (коефіцієнта термо-ЕРС α і питомої електропровідності σ) легованого вісмутом плюмбум телуриду. Встановлена наявність текстури у досліджуваних матеріалах, ідентифіковано фазу Pb1-xBix, присутню у всіх легованих зразках незалежно від вмісту домішки. Показано, що введення вісмуту в кількості (0,1- 0,3) ат. % сприяє зростанню термоелектричної потужності α 2 σ PbTe внаслідок збільшення як питомої електропровідності σ, так і коефіцієнта термо-ЕРС α у порівнянні з нелегованим матеріалом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10207
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-10.pdf344.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.