Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10208
Title: Термоелектричні властивості плюмбум телуриду легованого сріблом PbTe:Ag
Other Titles: Thermoelectric Properties of the Silver Doped Lead Telluride PbTe:Ag
Authors: Дзумедзей, Роман Олексійович
Никируй, Любомир Іванович
Гевак, Тетяна Петрівна
Бандура, Юлія Володимирівна
Keywords: механізми розсіювання
термоелектричні параметри
оптимізація
легування
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Дзумедзей Р. О. Термоелектричні властивості плюмбум телуриду легованого сріблом PbTe:Ag / Р. О. Дзумедзей, Л. І. Никируй, Т. П. Гевак, Ю. В. Бандура // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 294-296.
Abstract: Проведено розрахунок термоелектричних параметрів PbTe:Ag із використанням варіаційного принципу. Проаналізовано поведінку коефіцієнтів електропровідності, термо-ерс та теплопровідності від вмісту домішки. Встановлено, що домішка срібла надає р-тип провідності всім зразкам незалежно від її вмісту. Визначено оптимальний склад матеріалу для максимальної термоелектричної добротності.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10208
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-11.pdf155.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.