Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10223
Title: Структура і термоелектричні властивості парофазних конденсатів систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te на скляних підкладках
Other Titles: Structure and Thermoelectric Properties of Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te Vapor-Phase Condensates on Glass Substrates
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Яворський, Ярослав Святославович
Мудрий, Степан Іванович
Криськов, Цезарій Андрійович
Keywords: плюмбум телурид
парофазний конденсат
тверді розчини
термоелектричні властивості
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Структура і термоелектричні властивості парофазних конденсатів систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te на скляних підкладках / Д. М. Фреїк, Я. С. Яворський, С. І. Мудрий, Ц. А. Криськов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 306-314.
Abstract: Представлено результати ACM- досліджень процесів структуроутворення та термоелектричних властивостей парофазних конденсатів легованого Sb і Bi плюмбум телуриду, а також твердих розчинів PbTe- , PbTe- , осаджених на підкладках із полірованого скла. Встановлено вплив часу осадження τ = (3-75)с (товщини конденсату) на особливості формування окремих наноутворень та зміну термоелектричних параметрів. Показано, що основним механізмом зародження є Фольмера-Вебера із утворенням окремих нанокластерів та реалізацією процесів нуклеацій, агрегування та коалесценцій. Виявлено значний донорний вплив домішок Sb і Bi та «гігантські» значення коефіцієнтів Зеєбека S=(800- 1400) мкВ/К твердих розчинів. Запропоновано кристалохімічні механізми процесів легування та утворення твердих розчинів для досліджуваних конденсатів. Вказано на домінування заміщення домішками катіонних вузлів кристалічної гратки PbTe.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10223
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-14.pdf836.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.