Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФреїк, Дмитро Михайлович-
dc.contributor.authorЯворський, Ярослав Святославович-
dc.contributor.authorМудрий, Степан Іванович-
dc.contributor.authorКриськов, Цезарій Андрійович-
dc.date.accessioned2021-06-14T12:58:24Z-
dc.date.available2021-06-14T12:58:24Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationФреїк Д. М. Структура і термоелектричні властивості парофазних конденсатів систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te на скляних підкладках / Д. М. Фреїк, Я. С. Яворський, С. І. Мудрий, Ц. А. Криськов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 306-314.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/10223-
dc.description.abstractПредставлено результати ACM- досліджень процесів структуроутворення та термоелектричних властивостей парофазних конденсатів легованого Sb і Bi плюмбум телуриду, а також твердих розчинів PbTe- , PbTe- , осаджених на підкладках із полірованого скла. Встановлено вплив часу осадження τ = (3-75)с (товщини конденсату) на особливості формування окремих наноутворень та зміну термоелектричних параметрів. Показано, що основним механізмом зародження є Фольмера-Вебера із утворенням окремих нанокластерів та реалізацією процесів нуклеацій, агрегування та коалесценцій. Виявлено значний донорний вплив домішок Sb і Bi та «гігантські» значення коефіцієнтів Зеєбека S=(800- 1400) мкВ/К твердих розчинів. Запропоновано кристалохімічні механізми процесів легування та утворення твердих розчинів для досліджуваних конденсатів. Вказано на домінування заміщення домішками катіонних вузлів кристалічної гратки PbTe.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectплюмбум телуридuk_UA
dc.subjectпарофазний конденсатuk_UA
dc.subjectтверді розчиниuk_UA
dc.subjectтермоелектричні властивостіuk_UA
dc.titleСтруктура і термоелектричні властивості парофазних конденсатів систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te на скляних підкладкахuk_UA
dc.title.alternativeStructure and Thermoelectric Properties of Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te Vapor-Phase Condensates on Glass Substratesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-14.pdf836.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.