Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10225
Title: Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок на основі чистого і легованого біcмутом SnTe
Other Titles: Surface Layers and Thermoelectric Properties of Thin Films Based on Pure and Bismuth Doped SnTe
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Дзундза, Богдан Степанович
Костюк, Оксана Богданівна
Маковишин, Володимир Ігорович
Арсенюк, Інна Олександрівна
Keywords: тонкі плівки
телурид олова
термоелектричні властивості
поверхня
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок на основі чистого і легованого біcмутом SnTe / Д. М. Фреїк, Б. С. Дзундза, О. Б. Костюк, В. І. Маковишин, І. А. Арсенюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 320-324.
Abstract: Досліджено термоелектричні властивості плівок на основі чистого і легованого бісмутом телуриду олова, отриманих конденсацією пари у відкритому вакуумі на ситалові та слюдяні підкладки. На основі двошарової моделі Петріца визначено електричні параметри приповерхневих шарів. Отримані результати інтерпретуються процесами адсорбції кисню на поверхні та його дифузії в глиб конденсату.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10225
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-16.pdf648.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.