Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10309
Title: Синтез та кристалохімічні дослідження шпінелей MgAl2-xCrхO4, отриманих методом хімічного співосадження
Other Titles: Synthesis and Crystallochemiсal Study of Spinels MgAl2-xCrxO4 Obtained by Co-Precipitation Method
Authors: Сіренко, Геннадій Олександрович
Татарчук, Тетяна Романівна
Мислін, Мар ’яна Вікторівна
Keywords: магній алюмінат
співосадження
анйонний параметер
шпінель
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Сіренко Г. О. Синтез та кристалохімічні дослідження шпінелей MgAl2-xCrхO4, отриманих методом хімічного співосадження / Г. О. Сіренко, Т. Р. Татарчук, М. В. Мислін // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 348-353.
Abstract: Cинтезовано зразки твердих розчинів загальної формули MgAl2-xCrхO4 (де х = 0…2 з кроком 0,2) гідрокарбонатним осадженням подвійних солей: магнійамонійного шеніту, алюмоамонійних та хромамонійних ґалунів. Розраховано кристалохімічні параметри шпінельних твердих розчинів: період чарунки а, анйонний параметер u, відхилення від ідеальної структури δ, тетраедричні та октаедричні відстані α і β, об’єм V та густину елементарної чарунки, кути між хімічними зв’язками ÐАОВ і ÐВОВ. Встановлено, що α не змінюється (0,1938 нм), β змінюється в межах 0,1903 – 0,1987 нм; параметер елементарної чарунки змінюється від 0,8057 до 0,8281 нм; анйонний параметр, який показує відхилення від ідеальної структури, змінюється від 0,3889 до 0,3851; δ змінюється в межах 0,0139 – 0,0101, об’єм елементарної чарунки змінюється від 0,5229 до 0,5678 нм 3 ; Х-промінева густина змінюється в межах 3606,74 – 4491,55 кг/м 3 ; кут тетраедричний катйон-Оксиґен-октаедричний катйон збільшується ( ÐАОВ = 160,19…º – 161,53…º), а кут октаедричний катйон-Оксиґеноктаедричний катйон зменшується (ÐВОВ = 96,63…º – 94,82…º).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10309
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-21.pdf312.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.