Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1032
Title: Синтез, структурні, електротранспортні та енергетичні характеристики твердого розчину ZrNi1-хVxSn
Other Titles: Synthesis, Structural, Electrical Transport and Energetic Characteristics of ZrNi1-хVxSn Solid Solution
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Романів, Іванна Михайлівна
Крайовський, Володимир Ярославович
Дубельт, Степан Петрович
Keywords: електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
Issue Date: 2019
Citation: Ромака Л. П. Синтез, структурні, електротранспортні та енергетичні характеристики твердого розчину ZrNi1-хVxSn / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, А. М. Горинь, І. М. Романів, В. Я. Крайовський, С. П. Дубельт // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 3. - С. 275-281
Abstract: Зразки твердого розчину ZrNi1-хVxSn (х=0–0.10) на основі напів-Гейслерової фази ZrNiSn (структурний тип MgAgAs) синтезовано методом електродугового плавлення з гомогенізувальним відпалюванням за температури 1073 К. Електрокінетичні та енергетичні характеристики напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-хVxSn досліджено в інтервалі температур Т=80–400 К. На основі аналізу поведінки кінетичних та енергетичних характеристик, зокрема, швидкості руху рівня Фермі ΔεF/Δх ZrNi1-хVxSn, зроблено припущення про одночасне генерування у кристалі структурних дефектів акцепторної та донорної природи. Встановлення механізмів генерування донорів вимагає додаткових досліджень.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1032
Appears in Collections:Т.20, №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3937-11738-1-PB.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.