Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10329
Title: Застосування газорозпиленого сплаву MmNi4,3Al0,2Mn0,5 в якості матеріалу негативного електроду у Ni-MH акумуляторах
Other Titles: Application of Gas Atomised MmNi4,3Al0,2Mn0,5 Alloy as Material of the Negative Electrode in Ni-MH Batteries
Authors: Сподарик, Мар'яна Ігорівна
Щербакова, Л. Г.
Самелюк, Анатолій Васильович
Солонін, Юрій Михайлович
Keywords: газорозпилений порошок сплаву
нанокомпозит
фракція
кінетика
гідрид
корозія
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Сподарик М. І. Застосування газорозпиленого сплаву MmNi4,3Al0,2Mn0,5 в якості матеріалу негативного електроду у Ni-MH акумуляторах / М. І. Сподарик, Л. Г. Щербакова, А. В. Самелюк, Ю. М. Солонін // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 2. - С. 406-412.
Abstract: Досліджено електрохімічні властивості електродів, виготовлених із газорозпиленого порошку сплаву MmNi4,3Al0,2Mn0,5, такі як швидкість активації, розрядна ємність та здатність до високошвидкісного розряду. Визначені за допомогою електрохімічної імпедансної спектроскопії загальні опори електродів добре узгоджуються з такими, які розраховані із інших електрохімічних залежностей. Показано, що використання композиту легких вуглецевих наноматеріалів у якості струмопровідної добавки електроду дещо знижує розрядну ємність електроду та кінетику його електродних процесів у порівнянні з електродом із мідною добавкою. Досліджено корозійну стійкість електродів у лужному електроліті при циклуванні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10329
Appears in Collections:Т. 15, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1502-31.pdf538.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.