Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10346
Title: Термоелектричний ефект у стрічках допованого графену
Other Titles: Thermoelectric Effect in Nanoribbons of Doped Graphene
Authors: Рувінський, Борис Маркович
Рувінський, Марк Аунович
Keywords: допований графен
нанострічки типу "крісло" ("armchair") та "зігзаг" ("zigzag")
термоерс
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Рувінський Б. М. Термоелектричний ефект у стрічках допованого графену / Б. М. Рувінський, М. А. Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 457-463.
Abstract: Проведено теоретичне дослідження термоелектричного ефекту в нанострічках допованого графену для випадків "крісла" (armchair) та "зігзагу" (zigzag) з врахуванням відповідних електронних станів (з щілиною і без щілини в енергетичному спектрі). За допомогою кінетичного рівняння Больцмана визначені електропровідність, термоелектричний коефіцієнт та термоерс. Для випадку "крісла" розглянуто пружне розсіяння носіїв струму на екранованому потенціалі зарядженої домішки, а для випадку "зігзагу" визначено вплив електрон-фононної взаємодії. Показано, що наявність щілини в енергетичному спектрі та одновимірного руху в нанострічці призводить до збільшення термоерс порівняно з випадком необмеженого графену.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10346
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-02.pdf231.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.