Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10349
Title: Фізико-хімічні властивості і механізми легування вісмутом станум телуриду
Other Titles: Physical-Chemical Properties and Mechanisms of Tin Telluride Doped by Bismuth
Authors: Матківський, Остап Миколайович
Горічок, Ігор Володимирович
Фреїк, Дмитро Михайлович
Гургула, Галина Ярославівна
Keywords: термоелектрика
станум телурид
легування
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Матківський О. М. Фізико-хімічні властивості і механізми легування вісмутом станум телуриду / О. М. Матківський, І. В. Горічок, Д. М. Фреїк, Г. Я. Гургула // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 469-474.
Abstract: Представлено аналіз особливостей діаграм рівноваги та області гомогенності сполуки SnTe, характеру дефектної підсистеми кристалічної структури, фізико-хімічних властивостей як чистого, так і легованого вісмутом станум телуриду. На основі проведених експериментальних досліджень концентраційних залежностей сталої гратки та термоелектричних параметрів SnTe:Bi визначено можливі механізми взаємодії легуючої домішки із матрицею: заміщення металом халькогену, а також збільшення величини області гомогенності із утворенням вакансій у катіонній підгратці.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10349
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-04.pdf406.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.