Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10354
Title: Концентрація домішки Європію і магнітні властивості легованих кристалів PbTe:Eu
Other Titles: Concentration of Europium Impurity and Magnetic Properties of PbTe:Eu Doped Crystals
Authors: Заячук, Дмитро Михайлович
Ільїна, О. С.
Микитюк, В. І.
Шлемкевич, В. В.
Kaczorowski, D.
Keywords: домішки
дефекти
намагніченість
магнітна сприйнятливість
Європій
PbTe
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Заячук Д. М. Концентрація домішки Європію і магнітні властивості легованих кристалів PbTe:Eu / Д. М. Заячук, О. С. Ільїна, В. І. Микитюк, В. В. Шлемкевич, D. Kaczorowski // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 475-481.
Abstract: У широкому діапазоні концентрацій домішки Eu, порядку 1018 – 1020 см-3 , в області низьких температур 1 7 ÷ 10 К у діапазоні магнітних полів Н = 0 ÷ 5·104 Е проведено детальні дослідження польових залежностей намагніченості М і температурних залежностей магнітної сприйнятливості χ легованих кристалів PbTe:Eu. На основі сукупного аналізу залежностей М(Н) і χ(Т) зроблено висновок про існування в досліджуваних кристалах парамагнітних центрів з нетиповим поєднанням температурної і польової поведінки намагніченості – парамагнітна сприйнятливість центрів не залежить від температури, але зменшується з ростом напруженості магнітного поля. Вклад виявлених центрів у намагніченість легованого PbTe:Eu є суттєвим у випадку низької концентрації домішки Eu. Якщо вміст Eu в кристалах PbTe:Eu переважає величину порядку 1019 см-3 , вплив центрів на магнітні характеристики кристалів маскується високою намагніченістю, спричиненою іонами Eu2+ . Припускається, що виявленими парамагнітними центрами в кристалах PbTe:Eu є власні дефекти кристалічної ґратки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10354
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-05.pdf263.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.