Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10372
Title: Електрохімічне впровадження йонів літію в пористий вуглецевий матеріал
Other Titles: The Electrochemical Insertion of Lithium Ions into Porous Carbon Material
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Яремій, Іван Петрович
Keywords: пористий вуглецевий матеріал
гальваностатичний розряд
циклічна вольтамперометрія
питома енергія
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Мандзюк В. І. Електрохімічне впровадження йонів літію в пористий вуглецевий матеріал / В. І. Мандзюк, І. П. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 490-496.
Abstract: У роботі з використанням методу гальваностатичного розряду та циклічної вольтамперометрії досліджено особливості електрохімічного впровадження йонів літію в пористий вуглецевий матеріал (ПВМ), отриманий шляхом гідротермальної карбонізації рослинної сировини в діапазоні температур 873 ¸ 1373 К. З’ясовано, що даний процес носить стадійний характер, який пов’язаний з формування на поверхні частинок ПВМ твердотільного шару та утворенням неперервного ряду нестехіометричних сполук впровадження типу LixC.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10372
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-07.pdf635.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.