Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10375
Title: Структура і явища переносу у конденсованих структурах SnTe:Bi на ситалі
Other Titles: Structure and Transport Phenomena in Condensed Structures SnTe:Bi on Sital
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Дзундза, Богдан Степанович
Маковишин, Володимир Ігорович
Арсенюк, Інна Олександрівна
Калька, О. Ю.
Keywords: станум телурид
розсіювання носіїв
наноструктура
рухливість
поверхня
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Структура і явища переносу у конденсованих структурах SnTe:Bi на ситалі / Д. М. Фреїк, Б. С. Дзундза, В. І. Маковишин, І. А. Арсенюк, О. Ю. Калька // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 510-515.
Abstract: Досліджено вплив товщини чистих і легованих вісмутом плівок станум телуриду SnTe:Bi, осаджених на ситалових підкладках на їх наноструктуру і механізми розсіювання носіїв струму. Встановлено, що домінуючу роль відіграє розсіювання на поверхні і міжзеренних межах, відносний внесок яких визначається вмістом легуючої домішки. Запропоновано кристалохімічні механізми легування, пов’язані із розміщенням атомів бісмуту в катіонних вузлах кристалічної структури.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10375
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-10.pdf925.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.