Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10424
Title: Термодинаміка і кристалохімія дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду ZnTe (Огляд)
Other Titles: Thermodynamics and Crystal Defect Subsystem Zinc Telluride Crystals ZnTe (Review)
Authors: Фреїк, Наталя Дмитрівна
Keywords: цинк телурид
точкові дефекти
термодинаміка
кристалохімія
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Н. Д. Термодинаміка і кристалохімія дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду ZnTe (Огляд) / Н. Д. Фреїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 536-547.
Abstract: На основі використання квантово-хімічних методів визначено характеристичні функції кристалів цинк телуриду: енергії утворення ΔE, ентальпії утворення ΔH, ентропії ΔS, енергії Гіббса ΔG та теплоємності при сталому тиску Cp та сталому об’ємі Cv. Отримано аналітичні вирази для їх температурних залежностей. Методом термодинамічних потенціалів та квазіхімічних реакцій утворення точкових дефектів досліджено дефектну підсистему кристалів ZnTe в умовах двотемпературного відпалу у парі компонентів. Розраховано концентрації точкових дефектів та вільних носіїв заряду в залежності від температури відпалу Т та парціального тиску пари компонентів РZn, PTe. Знайдено значення констант квазіхімічних реакцій утворення дефектів у цинк телуриді.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10424
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-14.pdf966.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.