Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10429
Title: Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів II-VI у наближенні потенціалу Гіббса: моделювання, розрахунок
Other Titles: Thermodynamics of Defects Subsystem of II-VI Crystalsin Gibbs Potential Aproximation: Modeling, Calculation
Authors: Горічок, Ігор Володимирович
Паращук, Тарас Олексійович
Никируй, Любомир Іванович
Фреїк, Дмитро Михайлович
Keywords: двотемпературний відпал
цинк телурид
кадмій телурид
точкові дефекти
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Горічок І. В. Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів II-VI у наближенні потенціалу Гіббса: моделювання, розрахунок / І. В. Горічок, Т. О. Паращук, Л. І. Никируй, Д. М. Фреїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 552-558 .
Abstract: На прикладі кристалів II-VI ZnTe, CdTe, використовуючи метод, що базується на мінімізації термодинамічного потенціалу системи „кристал-пара” як функції концентрації дефектів, розраховано рівноважні концентрації точкових дефектів та вільних носіїв заряду в залежності від технологічних факторів двотемпературного відпалу (температури відпалу Т та тиску пари металу PMe чи телуру PТе).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10429
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-16.pdf485.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.