Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10431
Title: Розрахунок фазової рівноваги у системі NbC-марганцева сталь для розробки карбідосталей
Other Titles: Calculation of Phase Equilibrium in NbC-Manganese Steel System for Carbide Steels Development
Authors: Присяжнюк, Павло Миколайович
Keywords: обчислювальна термодинаміка
марганцева сталь
рівноважна розчинність
карбід ніобію
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Присяжнюк П. М. Розрахунок фазової рівноваги у системі NbC-марганцева сталь для розробки карбідосталей / П. М. Присяжнюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 575-578.
Abstract: Карбід ніобію характеризується високою мікротвердістю, що створює передумови для його застосування як керамічної фази безвольфрамових керметів – карбідосталей. У даній роботі проводився розрахунок фазової рівноваги у системі NbC (60 % об.) – марганцева сталь методом обчислювальної термодинаміки з використанням підграткової моделі. У результаті розрахунків було отримано політермічне січення та ізотерми рівноважної розчинності. Показано, що підвищення вмісту марганцю у системі (сталі) сприяє розчинності ніобію в аустеніті, а також марганцю та заліза у карбідній фазі. Розраховані критичні точки політермічного січення можуть бути використані для вибору режимів термообробки карбідосталей зі зв’язкою з марганцевої сталі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10431
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-20.pdf359.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.