Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10437
Title: Адсорбційні властивості шпінельних наносорбентів
Other Titles: Adsorption Properties of Spinel Nanosorbents
Authors: Татарчук, Тетяна Романівна
Палійчук, Наталія Дмитрівна
Keywords: адсорбція
шпінель
ферит
адсорбент
барвник
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Татарчук Т. Р. Адсорбційні властивості шпінельних наносорбентів / Т. Р. Татарчук, Н. Д. Палійчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 584-595.
Abstract: В огляді проаналізовано сучасний стан досліджень в області шпінельних наносорбентів. Розглянуто вплив способу синтезу шпінелей (хімічне співосадження, золь-гель метод, гідротермальний метод) на структуру та морфологію наночастинок (за даними сканувальної та просвічувальної електронної мікроскопії). Охарактеризовано адсорбційні властивості шпінельних алюмінатів та феритів по відношенню до найпоширеніших синтетичних органічних барвників: Метиленового синього, Реактивного синього 5, Конго червоного, Кислотного червоного 88, Ціанінового кислотного синього. Проаналозовано вплив вихідної концентрації барвника, кількості адсорбента, рН на адсорбційну ємність шпінельних магнітних наносорбентів та обгрунтовано електростатичний механізм адсорбції.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10437
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-22.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.