Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10450
Title: Термоелектричне матеріалознавство твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, PbTe-Sb2Te3: технологія, властивості
Other Titles: Thermoelectric Material Solid Solutions PbTe-Bi2Te3, PbTe-Sb2Te3: Technology, Properties
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Горічок, Ігор Володимирович
Криницький, Олександр Степанович
Матеїк, Галина Дмитрівна
Криськов, Цезарій Андрійович
Мудрий, Степан Іванович
Keywords: плюмбум телурид
термоелектрика
тверді розчини
кристалохімія
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Термоелектричне матеріалознавство твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, PbTe-Sb2Te3: технологія, властивості / Д. М. Фреїк, І. В. Горічок, О. С. Криницький, Г. Д. Матеїк, Ц. А. Криськов, С. І. Мудрий // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 635-642.
Abstract: Представлено результати комплексного дослідження фазового складу, структури і термоелектричних властивостей твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, PbTe-Sb2Te3 на основі плюмбум телуриду. Встановлено їх залежність від хімічного складу та температури за заданих умов синтезу сплавів і наступного відпалу, технологічних умов приготування взірців та величини фракцій компонентів. Запропоновано механізми легування та визначено фізико-хімічні і технологічні умови формування матеріалу із наперед заданими оптимальними термоелектричними параметрами.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10450
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-26.pdf381.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.