Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10451
Title: Діагностиканамагніченостіферогранатовихплівок
Other Titles: Diagnostics of Ferrogarnet Films Magnetization
Authors: Ющук, Степан Іванович
Юр’єв, Сергій Олексійович
Зачек, Ігор Романович
Мокляк, Володимир Володимирович
Keywords: ферогранатові плівки
намагніченість
магнітометр
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ющук С. І. Діагностиканамагніченостіферогранатовихплівок / С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, І. Р. Зачек, В. В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 643-647.
Abstract: Розглянуто питання вимірювання статичних магнітних параметрів епітаксійнихферогранатових плівок. Показано, що особливості геометрії феритових епітаксійних структур вимагають змін у схемі розміщення індуктивних датчиків і тракті вибірного підсилення магнітометра. Наведено опис конструкції і принципу роботи магнітометра з вібруючим зразком. Розроблена установка дозволяє вимірювати такі параметри і залежності для ферогранатових плівок: намагніченість насичення , коерцитивну силу , петлю гістерезису, температурні залежності = ( ), = ( ). Похибка вимірювань не перевищує 5%.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10451
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-27.pdf238.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.