Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10453
Title: Імпедансний відгук і фотодіелектричні властивості нанопористих кремнеземних матриць з інкапсульованими родаміном-с і родаміном-6ж
Other Titles: Impedance Response and Photodielectric Properties of Nanoporous Silica Matrices with Encapsulated Rhodamine-C and Rhodamine-6G
Authors: Біщанюк, Тетяна Миколаївна
Григорчак, Іван Іванович
Іващишин, Федір Олегович
Матулка, Дарія Василівна
Будзуляк, Сергій Іванович
Яблонь, Любов Степанівна
Keywords: родамін-С
родамін-6Ж
імпеданс
система «господар-гість»
діаграми Найквіста
діелектрична проникність
термостимульована деполяризація
МСМ-41
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Біщанюк Т. М. Імпедансний відгук і фотодіелектричні властивості нанопористих кремнеземних матриць з інкапсульованими родаміном-с і родаміном-6ж / Т. М. Біщанюк, І. І. Григорчак, Ф. О. Іващишин, Д. В. Матулка, С. І. Будзуляк, Л. С. Яблонь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 653-660.
Abstract: В роботі представлено результати досліджень характеристик пористої кремнеземної матриці МСМ-41 з інкапсульованим в її пори барвником родамін-С чи родамін-6Ж. Встановлено характер змін частотної дисперсії імпедансу, тангенса кута електричних втрат та діелектричної проникності цих зразків при нагріванні та освітленні. За даними термостимульованої деполяризації проаналізовані відмінності в модифікації домішкового спектру, спричинені різними видами гостьових контентів. Знайдено умови, при яких синтезовані наногібриди можуть виявитися цікавими в якості квантових акумуляторів електричної енергії.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10453
Appears in Collections:Т. 15, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1503-29.pdf513.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.