Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10478
Title: Фазові рівноваги в системі Gd–Cr–Ge при 1070 K
Other Titles: Phase equilibria in the Gd–Cr–Ge system at 1070 K
Authors: Коник, Марія Богданівна
Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Віталій Володимирович
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Keywords: інтерметаліди
потрійна система
фазові рівноваги
кристалічна структура
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Коник М. Б. Фазові рівноваги в системі Gd–Cr–Ge при 1070 K / М. Б. Коник, Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, В. З. Пашкевич // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 2. - С. 248-254.
Abstract: Методами рентгенофазового, рентгеноструктурного і рентгеноспектрального аналізів досліджено взаємодію компонентів та побудовано ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Gd–Cr–Ge при 1070 К у повному концентраційному інтервалі. У системі Gd–Cr–Ge за температури відпалювання утворюються три тернарні сполуки: Gd117Cr52Ge112 (структурний тип Tb117Fe52Ge112, просторова група Fm-3m, символ Пірсона cF1124, a = 2.8971(6) нм), GdCr6Ge6 (структурний тип SmMn6Sn6, просторова група P6/mmm, символ Пірсона hP16, a = 0.51797(2), c = 0.82901(4) нм) та GdCr1-хGe2, для якої рентгенівським дифракційним методом порошку проведено уточнення кристалічної структури (структурний тип CeNiSi2, просторова група Cmcm, символ Пірсона oS16, a = 0.41569(1), b = 1.60895(6), c = 0.40318(1) нм, RBragg = 0.0413, Rp = 0.0510). Для сполуки GdCr1-xGe2 визначено область гомогенності (x = 0.73 – 0,69).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10478
Appears in Collections:Т. 22, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4748-Текст статті-11625-1-10-20210508.pdf657.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.