Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10487
Title: Колоїдні нанокристали на основі Cu2ZnSnS4 леговані Ag: синтез та дослідження методом раманівської спектроскопії
Other Titles: Colloidal Cu2ZnSnS4-based and Ag-doped Nanocrystals: Synthesis and Raman Spectroscopy Study
Authors: Джаган, Володимир Миколайович
Капуш, Ольга Анатоліївна
Будзуляк, Сергій Іванович
Мазур, Н.
Гаврилюк, Євген Олегович
Литвинчук, О.
Юхимчук, Володимир Олександрович
Валах, Михайло Якович
Кондратенко, Сергій Вікторович
Keywords: нанокристали
колоїдний розчин
раманівська спектроскопія
сонячні елементи
фонони
CZTS
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Джаган В. М. Колоїдні нанокристали на основі Cu2ZnSnS4 леговані Ag: синтез та дослідження методом раманівської спектроскопії / В. М. Джаган, О. А. Капуш, С. І. Будзуляк, Н. Мазур, Є. О. Гаврилюк, О. Литвинчук, С. В. Кондратенко, В. О. Юхимчук, М. Я. Валах // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 2. - С. 260-268.
Abstract: Cu2ZnSnS4 (CZTS) - один із перспективних матеріалів для поглинаючих шарів тонкоплівкових сонячних елементів нового покоління. В даній роботі розглянуто різні підходи синтезу таких матеріалів з покращеними властивостями та досліджено їх структурні та оптичні характеристики. Варіювання параметрів CZTS (НК) здійснювалося шляхом часткового заміщення катіонів в процесі їх синтезу в колоїдному водному розчині. Зміна параметрів синтезу, зокрема рН розчину, застосовувалась для поліпшення кристалічності НК. Крім того, були успішно синтезовані НК CZTS з частковим заміщенням Cu на Ag. Раманівська спектроскопія використовувалась як основний метод структурної характеристики отриманих НК, поряд із оптичною спектроскопією поглинання та розрахунками динаміки ґратки ab initio DFT (Density Functional Theory). В експериментальних раманівських спектрах спостерігається незначний високочастотний зсув характеристичної смуги при збільшенні вмісту Ag в НК (AgxCu1-x)2ZnSnS4 , що добре узгоджується з розрахунками DFT. Той факт, що даним методом не було отримано чистих Ag2ZnSnS4 НК вказує на критичну роль Cu у формуванні структури кестериту в заданих умовах синтезу у водному середовищі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10487
Appears in Collections:Т. 22, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4923-Текст статті-11627-1-10-20210508.pdf480.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.