Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10511
Title: Механізми електричної поляризації розвпорядкованих систем на основі Al-заміщеної LiFe-оксошпінелі
Other Titles: Mechanisms of electrical polarization of disordered systems based on Al-substituted LiFe-oxospinel
Authors: Вакалюк, А. В.
Вакалюк, Василь Михайлович
Гасюк, М. І.
Гасюк, Іван Михайлович
Keywords: імпедансна спектроскопія
фрактальноподібна структура
діелектрична сприйнятливість
стрибковий механізм провідності
шпінель
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Вакалюк А. В. Механізми електричної поляризації розвпорядкованих систем на основі Al-заміщеної LiFe-оксошпінелі / А. В. Вакалюк, В. М. Вакалюк, М. І. Гасюк, І. М. Гасюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 2. - С. 336-340.
Abstract: Методом імпедансної спектроскопії отримані температурно-частотні залежності діелектричної проникності і провідності Li2O-Fe2O3-Al2O3 керамік в інтервалі температур 298-648 К. Їх аналіз вказує на присутність фрактальноподібної структури в досліджуваних зразках, вплив якої проявляється за низьких температур. Для дослідження явища електричної поляризації, пов’язаного із цією структурою, використаний узагальнений закон Джоншера. Виявлена істотна залежність дисперсії діелектричних і провідних влаcтивостей цих шпінельних керамік від температури та вмісту алюмінію в них.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10511
Appears in Collections:Т. 22, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5028-Текст статті-11869-2-10-20210616.pdf441.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.