Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10514
Title: Електрофізичні та морфологічні властивості синтезованого гідротермічним методом CuFe2O4 та CuFe2O4 / відновленого композиту оксиду графену
Other Titles: Electrophysical and Morphological Properties of a Hydrothermally Synthesized CuFe2O4 and CuFe2O4 / Reduced Graphene Oxide Composite
Authors: Коцюбинський, Володимир Олегович
Бойчук, Володимира Михайлівна
Запухляк, Руслан Ігорович
Годлевський, М. А.
Будзуляк, Іван Михайлович
Качмар, Андрій Ігорович
Годлевська, М. А.
Туровська, Лілія Вадимівна
Keywords: ферит міді
відновлений оксид графену
мессбауерівська спектроскопія
електропровідність
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Коцюбинський В. О. Електрофізичні та морфологічні властивості синтезованого гідротермічним методом CuFe2O4 та CuFe2O4 / відновленого композиту оксиду графену / В. О. Коцюбинський, В. М. Бойчук, Р. І. Запухляк, М. А. Годлевський, І. М. Будзуляк, А. І. Качмар, М. А. Годлевська, Л. В. Туровська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 2. - С. 372-379.
Abstract: Метою роботи є порівняння структурних, морфологічних та електрофізичних властивостей композиту CuFe2O4 та композиту CuFe2O4 / відновленого оксиду графену, отриманих методом гідротермального синтезу. Відповідно до результатів рентгеноструктурного аналізу та месбауерівської спектроскопії показано, що сумісний синтез кубічного фериту міді та відновлення оксиду графену призводить до зменшення часток фериту з 14 до 8 нм в порівняння з матеріалом без вуглецевої компоненти, отриманого аналогічним способом. Відповідно до розробленої на основі результатів досліджень методом імпедансної спектроскопії, композитний матеріал CuFe2O4 / відновлений оксид графену представляє собою систему, що складається з контактуючих оксидних частинок зі структурою шпінелі, покритих кластерами відновленого оксиду графену і розділених пористим шаром цього ж матеріалу. Для CuFe2O4 / rGO показано домінування механізмів стрибкоподібного переносу заряду та розраховано енергії активації електропровідності.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10514
Appears in Collections:Т. 22, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5051-Текст статті-11871-2-10-20210616.pdf841.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.