Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1064
Title: Домішкові елементи у свинцевих пломбах і печатях княжої доби та фазовий склад їх патини
Other Titles: Impurity Elements in a Lead Seals and Stamps of Middle Ages and Phase Composition of Their Patina
Authors: Миронюк, Іван Федорович
Яремій, Іван Петрович
Коваль, Ігор Михайлович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Keywords: свинцеві пломби і печаті
патинове покриття
електрохімічна корозія
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Миронюк І. Ф. Домішкові елементи у свинцевих пломбах і печатях княжої доби та фазовий склад їх патини / І. Ф. Миронюк, І. П. Яремій, І. М. Коваль, В. І. Мандзюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 3. - С. 430-434.
Abstract: У роботі вивчався елементний склад свинцевих сплавів привісних печатей і пломб княжої доби, а також вплив домішкових елементів у сплаві та умов тривалого знаходження пам’яток у грунті на перебіг корозійних процесів та формування фазового складу патини. Під впливом розчинених у водному середовищі грунту солей ортофосфатної, хлоридної і карбонатної кислот на поверхні артефактів утворюється патинове покриття, сформоване в основному з піроморфіту або суміші піроморфіту і карбонату свинцю. З’ясовано, що швидкість корозії пам’яток суттєво залежить від сумарного вмісту Zn, Cd, Sn і Fe у свинцевому сплаві, які в результаті електрохімічного окиснення забезпечують основному металу протекторний захист. Рожево-коричневий колір патини окремих пам’яток пов’язаний із рожевим забарвленням піроморфіту, якого він набуває внаслідок ізоморфного заміщення незначної кількості атомів Pb на атоми Fe(ІІІ). Колір патинового покриття також залежить від вмісту в ньому FeO, FeOOH або PbCO<sub>3</sub>∙Pb(OH)<sub>2</sub>.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1064
Appears in Collections:Т. 17, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2144-5915-1-PB.pdf521.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.