Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10715
Title: Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15)
Other Titles: Laser Illumination Influence on the Optical Characteristics of As40S60-xSex (0 ≤ x ≤ 15) Films
Authors: Гера, Е. В.
Дуркот, О. М.
Мар’ян, В. М.
Микайло, О. А.
Поп, Михайло Михайлович
Рубіш, Василь Михайлович
Штець, П. П.
Keywords: аморфні халькогенідні плівки
край поглинання
фотоіндуковані ефекти
фотоструктурні перетворення
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Гера Е. В. Вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) / Е. В. Гера, О. М. Дуркот, В. М. Мар’ян, О. А. Микайло, М. М. Поп, В. М. Рубіш, П. П. Штець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 741-746.
Abstract: Наведені результати досліджень оптичного пропускання тонких плівок As40S60-xSex (0 ≤ х ≤ 15) у залежності від товщини плівок, довжини хвилі та потужності лазерного випромінювання, режимів відпалу. Встановлено, що опромінення та відпал плівок призводять до зсуву краю поглинання у довгохвильову область. Визначені значення показника заломлення n та ширини псевдозабороненої зони Eg плівок. Показано, що максимальні зміни оптичних характеристик при лазерному опроміненні відбуваються в плівках As40S48Se12 .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10715
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-09.pdf236.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.