Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10720
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФреїк, Дмитро Михайлович-
dc.contributor.authorЯворський, Ярослав Святославович-
dc.contributor.authorЧав’як, Іван Іванович-
dc.contributor.authorМаковишин, Володимир Ігорович-
dc.contributor.authorМатківський, Остап Миколайович-
dc.contributor.authorЯремків, Р. Я.-
dc.date.accessioned2021-08-18T11:55:28Z-
dc.date.available2021-08-18T11:55:28Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationФреїк Д. М. Структура і термоелектричні властивості легованих вісмутом парофазних конденсатів станумтелуриду SnTe:Bi / Д. М. Фреїк, Я. С. Яворський, І. І. Чав’як, В. І. Маковишин, О. М. Матківський, Р. Я. Яремків // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 767-773.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/10720-
dc.description.abstractПредставлено результати комплексного дослідження фазового складу, структури та термоелектричнихвластивостейлегованихвісмутом (0,3- 2 ат.% Ві) тонких плівокSnTe:Bi, осаджених у відкритомувакуумі на свіжі сколи (0001) монокристалівслюди-мусковіт.Визначеномеханізмизародження і процеси росту, а такожзалежностірозмірівнанокристалітів і електричнихпараметріввідтовщиниконденсатів і вмістулегуючоїдомішкиВі. Встановленощооптимальнітермоелектричні характеристики тонких плівокSnTe:Biвизначаються як товщиною, так і вмістомлегуючоїдомішки.Отриманим результатам представлено фізикохімічнетрактування.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectтонкі плівкиuk_UA
dc.subjectнаноструктуриuk_UA
dc.subjectлегуванняuk_UA
dc.subjectстанум телуридуuk_UA
dc.titleСтруктура і термоелектричні властивості легованих вісмутом парофазних конденсатів станумтелуриду SnTe:Biuk_UA
dc.title.alternativeStructure and Thermoelectric Properties of Doped Bismuth Tellurium Vapor-Phase Condensation Tin SnTe:Biuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-14.pdf952.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.