Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10720
Title: Структура і термоелектричні властивості легованих вісмутом парофазних конденсатів станумтелуриду SnTe:Bi
Other Titles: Structure and Thermoelectric Properties of Doped Bismuth Tellurium Vapor-Phase Condensation Tin SnTe:Bi
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Яворський, Ярослав Святославович
Чав’як, Іван Іванович
Маковишин, Володимир Ігорович
Матківський, Остап Миколайович
Яремків, Р. Я.
Keywords: тонкі плівки
наноструктури
легування
станум телуриду
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Структура і термоелектричні властивості легованих вісмутом парофазних конденсатів станумтелуриду SnTe:Bi / Д. М. Фреїк, Я. С. Яворський, І. І. Чав’як, В. І. Маковишин, О. М. Матківський, Р. Я. Яремків // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 767-773.
Abstract: Представлено результати комплексного дослідження фазового складу, структури та термоелектричнихвластивостейлегованихвісмутом (0,3- 2 ат.% Ві) тонких плівокSnTe:Bi, осаджених у відкритомувакуумі на свіжі сколи (0001) монокристалівслюди-мусковіт.Визначеномеханізмизародження і процеси росту, а такожзалежностірозмірівнанокристалітів і електричнихпараметріввідтовщиниконденсатів і вмістулегуючоїдомішкиВі. Встановленощооптимальнітермоелектричні характеристики тонких плівокSnTe:Biвизначаються як товщиною, так і вмістомлегуючоїдомішки.Отриманим результатам представлено фізикохімічнетрактування.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10720
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-14.pdf952.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.