Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10721
Title: Кристалохімічне представлення амфотерного впливу домішки вісмуту у станум телуриді
Other Titles: Crystal-Chemical Interpretation of Amphoteric Influence of Bismuth Impurity in Tin Telluride
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Туровська, Лілія Вадимівна
Горічок, Ігор Володимирович
Матківський, Остап Миколайович
Keywords: станум телурид
точкові дефекти
легування
вісмут
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Кристалохімічне представлення амфотерного впливу домішки вісмуту у станум телуриді / Д. М. Фреїк, Л. В. Туровська, І. В. Горічок, О. М. Матківський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 774-779.
Abstract: Запропоновано моделі точкових дефектів у легованих вісмутом кристалах станум телуриду з урахуванням амфотерної дії домішки ( 3 3 Bi , Bi + - ). З’ясовано вплив величини диспропорціонування зарядового стану домішки на зміну концентрації носіїв заряду. На основі запропонованих кристалоквазіхімічних формул розраховано залежності концентрації точкових дефектів, холлівської концентрації носіїв заряду від вмісту легуючої домішки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10721
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-15.pdf468.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.