Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10724
Title: Кристалохімічний аналіз дефектної підсистеми у легованих і відпалених у шарі селену кристалах ZnSe:Mn
Other Titles: Crystal defect analysis subsystem alloyed and annealed in a layer of selenium crystals ZnSe:Mn
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Левкун, М. П.
Бойчук, Володимира Михайлівна
Гургула, Галина Ярославівна
Юрчишин, Любов Дмитрівна
Keywords: кристалохімічний аналіз
концентрація точкових дефектів
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Кристалохімічний аналіз дефектної підсистеми у легованих і відпалених у шарі селену кристалах ZnSe:Mn / Д. М. Фреїк, М. П. Левкун, В. М. Бойчук, Г. Я. Гургула, Л. Д. Юрчишин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 784-791.
Abstract: На основі запропонованих кристалоквазіхімічних формул для легованих манганом кристалів nZnSе:Mn та p-ZnSе:Mn розраховано залежності концентрації переважаючих точкових дефектів, вільних носіїв та холлівської концентрації від вмісту легуючої домішки Mn. Підтверджено донорну дію мангану. Показано, що відпал кристалів n-ZnSе:Mn у парі Se призводить до зменшення концентрації електронів, а у кристалах р-ZnSе:Mn‹Se› має місце зростання основних носіїв струму.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10724
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-17.pdf598.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.