Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТатарчук, Тетяна Романівна-
dc.contributor.authorБойко, Євген Валерійович-
dc.contributor.authorЯремій, Іван Петрович-
dc.contributor.authorРачій, Богдан Іванович-
dc.contributor.authorФедорченко, Софія Володимирівна-
dc.date.accessioned2021-08-19T08:35:22Z-
dc.date.available2021-08-19T08:35:22Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationТатарчук Т. Р. Cинтез, кристалохімія та антиструктурне моделювання наночастинок CoFe2O4, синтезованих цитратним золь-гель методом / Т. Р. Татарчук, Є. В. Бойко, І. П. Яремій, Б. І. Рачій, С. В. Федорченко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 792-797.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/10725-
dc.description.abstractНаночастинки фериту кобальту синтезовано цитратним золь-гель методом та охарактеризовано за допомогою Х-проміневого аналізу, ІЧ-спектроскопії та диференціального термічного аналізу. Х-проміневий аналіз підтвердив утворення однофазної кубічної частково оберненої шпінельної структури із середнім розміром частинок 37 нм. Розподіл катіонів між двома позиціями (тетраедричними і октаедричними) оцінено шляхом аналізу порошкових дифрактограм зразка з використанням методу Рітвельда. ІЧ-спектроскопічні дослідження в діапазоні 4000–370 см-1 демонструють два абсорбційні піки поглинання, що відповідають тетраедричним та октаедричним позиціям шпінельної структури CoFe2O4. Описано кристалоквазіхімічну модель утворення дефектних фаз оксидів СoO та Fe2O3, взаємодія між якими призводить до утворення кобальтового фериту.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectкобальт феритuk_UA
dc.subjectшпінельuk_UA
dc.subjectзоль-гельuk_UA
dc.subjectавтогорінняuk_UA
dc.titleCинтез, кристалохімія та антиструктурне моделювання наночастинок CoFe2O4, синтезованих цитратним золь-гель методомuk_UA
dc.title.alternativeSynthesis, Crystal Chemistry and Antistructure Modelling of CoFe2O4 Nanoparticles Prepared by Citrate Sol-Gel Methoduk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-18.pdf236.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.