Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10726
Title: Вплив нанодисперсної добавки срібло/глинозем на реологічні властивості розплавів та фазові переходи в сумішах поліпропілен/співполіамід
Other Titles: The Influence of Nanodispersed Silver/Alumina Addition on the Rheological Properties of Melts and Phase Transitions in Polypropylene/Copolyamide Blends
Authors: Дзюбенко, Л. С.
Сап'яненко, Олександр Олександрович
Горбик, Петро Петрович
Цебренко, І. О.
Резанова, Н. М.
Мельник, І. М.
Keywords: суміш поліпропілен/співполіамід
нанодисперсна добавка
глинозем
екструдати
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Дзюбенко Л. С. Вплив нанодисперсної добавки срібло/глинозем на реологічні властивості розплавів та фазові переходи в сумішах поліпропілен/співполіамід / Л. С. Дзюбенко, О. О. Сап’яненко, П. П. Горбик, І. О. Цебренко, Н. М. Резанова, І. А. Мельник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 798-803.
Abstract: Встановлено вплив концентрації комбінованої нанодисперсної добавки срібло/глинозем на закономірності течії розплаву суміші поліпропілен/співполіамід. Залежність величини розбухання і в’язкості розплавів від вмісту Ag/Al2O3 має екстремальний характер: мінімальна в’язкість і максимальна еластичність характерні для суміші, що містить 0,05 мас. %. Методом ДТА показано, що добавка в інтервалі низьких концентрацій позитивно впливає на формування кристалічної структури композитних екструдатів. Знайдено, що срібло у вихідній добавці Ag/Al2O3 розподілено, переважно, у вигляді кластерів та наночастинок до 20 нм, в екструдатах з потрійних сумішей – переважно, у вигляді наночастинок. У вилучених із потрійних екструдатів поліпропіленових мікроволокнах срібло перебуває, переважно, у кластерному стані. Наявність срібла в поліпропіленових мікроволокнах є важливим для створення бактерицидних тонковолокнистих фільтрів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10726
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-19.pdf185.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.