Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10728
Title: Дослідження сорбції іонів барію та стронцію неорганічними сорбентами та можливість елементного аналізу поверхні сорбентів фотоядерними методами
Other Titles: Research Sorption of Barium and Strontium Inorganic Sorbents and Opportunity Elemental Surface Analysis Methods Sorbents Photonuclear
Authors: Пилипченко, В. А.
Васильєва, Ганна Володимирівна
Гайсак, Іван Іванович
Яковлев, Валерій Іванович
Килівник, Юрій Миколайович
Циба, Микола Миколайович
Keywords: неорганічні сорбенти
розміри пор
гальмівні гамма-кванти
іони барію та стронцію
Issue Date: 2014
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Пилипченко В. А. Дослідження сорбції іонів барію та стронцію неорганічними сорбентами та можливість елементного аналізу поверхні сорбентів фотоядерними методами / В. А. Пилипченко, Г. В. Васильєва, І. І. Гайсак, В. І. Яковлев, Ю. М. Килівник, М. М. Циба // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15. - № 4. - С. 809-813.
Abstract: Досліджено сорбцію іонів Ва2+ і Sr2+ із водних розчинів фосфатом титану та гранульованим цирконій силікатом. Показано ефективність цирконій силікату для вилучення іонів Ва2+ . Методом низькотемпературної адсорбції - десорбції азоту визначено параметри поруватої структури використаних сорбентів. Якісно визначено наявність барію сорбованого фосфатом титану фотоядерним методом аналізу із використанням у якості збуджуючого випромінювання гальмівних гамма-квантів із енергіями до 25 МеВ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10728
Appears in Collections:Т. 15, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1504-21.pdf169.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.