Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10770
Title: Механічні сплави Mg-Ме (Me = Al, Ti, Fe): дослідження воденьсорбційних властивостей, термічної стійкості та кінетики процесу десорбції водню
Other Titles: Mechanical Alloys Mg-Me (Me =Al, Ti, Fe): Study Hydrogen Sorption Properties, Thermal Stability and Kinetics of Hydrogen Desorption
Authors: Єршова, Ольга Георгіївна
Добровольський, Валентин Давидович
Солонін, Юрій Михайлович
Keywords: термодесорбційна спектроскопія
термічна стійкість
циклічна стійкість
реактивний помел
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Єршова О. Г. Механічні сплави Mg-Ме (Me = Al, Ti, Fe): дослідження воденьсорбційних властивостей, термічної стійкості та кінетики процесу десорбції водню / О. Г. Єршова, В. Д. Добровольський, Ю. М. Солонін // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 101-107.
Abstract: Методом реакційного механічного сплавлення (РМС) отримано механічні сплави Mg + 10 %мас. Ме (Ме = Al, Ti, Fe). З застосуванням термодесорбційної спектроскопії при тиску водню 0,1 МПа досліджено термічну стійкість МС, кінетику десорбції водню з МС; визначено енергію активації процесу десорбції водню. Встановлено - додавання до Mg тільки Al (без одночасного додавання Ті та інших металів) не призводить до зниження температури початку десорбції водню з гідридної фази MgH2. Відсутність позитивного впливу Al на термічну стійкість полягає в відсутністі механічного легування алюмінієм MgH2 із-за утворення більш конкурентноспроможної сполуки Аl3Mg2.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10770
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-15.pdf179.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.