Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10772
Title: Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Sb-Te
Other Titles: Point Defects and Physicochemical Properties of Crystals in Pb-Sb-Te System
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Туровська, Лілія Вадимівна
Яворський, Ярослав Святославович
Бойчук, Володимира Михайлівна
Андріїшин, І. М.
Keywords: свинцевий телурид
легуюча речовина
точкові дефекти
твердий розчин
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Sb-Te / Д. М. Фреїк, Л. В. Туровська, Я. С. Яворський, В. М. Бойчук, І. М. Андріїшин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 115-121.
Abstract: У рамках кристалоквазіхімічного формалізму уточнено моделі точкових дефектів у кристалах системи Pb-Sb-Te. На основі запропонованих кристалоквазіхімічних формул пояснено амфотерну дію домішки у легованих сурмою кристалах PbTe:Sb. Досліджено механізми утворення твердого розчину РbТе-Sb2Те3: заміщення йонами стибію позицій плюмбуму 1 SbPb + з утворенням катіонних вакансій 2 VPb - (I) або нейтральних атомів телуру в міжвузлі (II). Визначені домінуючі точкові дефекти у легованих кристалах PbTe:Sb і твердих розчинах РbТе-Sb2Те3 на основі р-PbTe. Розраховано залежності концентрації домінуючих точкових дефектів, носіїв заряду і холлівської концентрації від вмісту легуючої сполуки та величини початкового відхилення від стехіометрії в основний матриці.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10772
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-17.pdf217.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.