Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10774
Title: Термічний паровий синтез плівок CdTe з елементарних сполук
Other Titles: The Vapour Thermal Synthesis of CdTe Films from Elementary Components
Authors: Ільчук, Григорій Архипович
Кусьнеж, Віктор Вацлавович
Петрусь, Роман Юрійович
Станько, Т. М.
Keywords: паровий синтез
тиск пари
тонкі плівки
CdTe
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ільчук Г. А. Термічний паровий синтез плівок CdTe з елементарних сполук / Г. А. Ільчук, В. В. Кусьнеж, Р. Ю. Петрусь, Т. М. Станько // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 127-131.
Abstract: Вивчені можливості синтезу напівпровідникових плівок телуриду кадмію (CdTe) за допомогою відпалу в парах телуру (Te) плівок металічного кадмію (Cd) на скляних підкладках. Експерименту телуризайційного відпалу (телур переноситься на пластини з кадмієм і очікуваний синтез CdTe) передував теоретичний аналіз парціальних тисків пари Te над Teтвердий, Cd над Cdтвердий Тe над CdTeтвердий, Cd над CdTeтвердий для випадку конгруентної сублімації і за допомогою вибору теплового режиму відпалу з аналізу результатів. Використовуючи скануючий електронний мікроскоп SEM-102-02 (Селмі, Україна) досліджено морфології поверхонь вихідних плівок Cd і відпалених плівок; визначений кількісний склад зі спектрів характеристичного рентгенівського випромінювання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10774
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-19.pdf242.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.