Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10776
Title: Інформаційно-вимірювальна система якості повітря навколишнього середовища
Authors: Гуменицький, Михайло Богданович
Keywords: контроль якості повітря
концентрація
Issue Date: 2019
Citation: Гуменицький Михайло Богданович. Інформаційно-вимірювальна система якості повітря навколишнього середовища: кваліфікаційна (магістерська) робота. - Івано-Франківськ, 2019. - 100
Abstract: В даній роботі розроблено розроблено інформаційно-вимірювальну систему контролю та спостереження за якістю повітря навколишнього середовища на основі апаратної платформи Arduino, яка аналізує склад повітря на наявність пилу, концентрації формальдегіду, вуглекислого газу, летких органічних сполук, температури, тиску та вологості повітря. Проведено та обґрунтовано вибір в якості центрального контролера плату Arduino. Розроблені узагальнені та принципові схеми виконавчих модулів системи контролю за якістю повітря. Розроблено програмне забезпечення для плати Arduino на мові С/С++ з відображенням інформації про склад повітря на дисплей системи з можливістю побудови та перегляду графіків зміни забрудненості повітря за останню годину та день. Метою магістерської роботи є проектування моделі системи спостереження та контролю за якістю повітря на основі плати Arduino із широким діапазоном реєстрованих частинок для точної оцінки його складу на предмет забруднення та визначення імовірного джерела розповсюдження шкідливих частинок, а також для можливості ліквідувати та унеможливити повторне виникнення джерела забруднення для припинення його шкідливого впливу на здоров’я людини. В результаті розроблено робочу модель системи з візуальним оповіщенням при перевищенні допустимої норми забруднення, відображенням поточних показників складу повітря та можливістю перегляду графіків зміни концентрації шкідливих речовин в повітрі за останню годину та день. Загальний обсяг роботи – 100 сторінок, 46 рисунків, 11 таблиць, 20 посилань.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10776
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_Гуменицький.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.