Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10790
Title: Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на його структурні та електропровідні параметри
Other Titles: The Effect of Thermal Activation of Porous Carbon Materials on Structural and Conductive Parameters
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Кулик, Юрій Орестович
Нагірна, Надія Іванівна
Климишин, Іван Антонович
Будзуляк, Іван Михайлович
Keywords: пористий вуглецевий матеріал
масові і поверхневі фрактали
імпедансна спектроскопія
питома електропровідність
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Мандзюк В. І. Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на його структурні та електропровідні параметри / В. І. Мандзюк, Ю. О. Кулик, Н. І. Нагірна , І. А. Климишин, І. М. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 154-161.
Abstract: У роботі досліджено вплив температурної активації пористого вуглецевого матеріалу (ПВМ), отриманого методом гідротермальної карбонізації рослинної сировини при температурі 750°С, на його структурні та електропровідні параметри. Методом малокутового рентгенівського розсіяння встановлено, що ПВМ володіють фрактальною структурою, утвореною масовими і поверхневими фракталами, розміри яких зростають при збільшенні температури і часу активації. За даними імпедансної спектроскопії термічна активація призводить як до зменшення (Такт = 300, 400 і 500°С), так і збільшення (Такт = 600°С) питомої електропровідності ПВМ, що зумовлено змінами у структурі вуглецевих частинок, формуванням на їх поверхні кисневих функціональних груп та змінами масового вмісту графітоподібних включень в отриманому матеріалі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10790
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-24.pdf269.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.