Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10793
Title: Композит НПВ-ТРГ як електродний матеріал суперконденсаторів
Other Titles: NPC-TEG Composite as Electrode Material for Supercapacitors
Authors: Рево, Сергій Лукич
Кузишин, Мирослав Миронович
Будзуляк, Іван Михайлович
Рачій, Богдан Іванович
Лісовський, Роман Петрович
Климишин, Іван Антонович
Іваненко, Катерина Олексіївна
Keywords: нанокомпозиційні матеріали
нанопористий вуглець
терморозширений графіт
суперконденсатор
питома ємність
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Рево С. Л. Композит НПВ-ТРГ як електродний матеріал суперконденсаторів / С. Л. Рево, М. М. Кузишин, І. М. Будзуляк, Б. І. Рачій, Р. П. Лісовський, І. А. Климишин, К. О. Іваненко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 173-181.
Abstract: В роботі представлені результати дослідження структури та властивостей нанокомопзиційного матеріалу (НКМ) нанопористий вуглець (НПВ) – терморозширений графіт (ТРГ) як електродного матеріалу для суперконденсаторів (СК) з подвійним електричним шаром (ПЕШ). НПВ був одержаний з сировини рослинного походження методом гідротермальної карбонізації. ТРГ – з окисленого природного графіту шляхом термічного розширення. Встановлено, що використання ТРГ зменшує внутрішній опір СК. За рахунок цього питома ємність конденсаторів підвищується і, як встановлено за результатами електрохімічних досліджень, становить (155…160) Ф/г. Запропоновано еквівалентну електричну схему, яка дозволяє моделювати спектри імпедансу у діапазоні частот (10-3…105 ) Гц. Подана фізична інтерпретація кожного елемента електричної схеми.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10793
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-27.pdf397.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.