Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10796
Title: Термодинамічні і кінетичні особливості Li+ - інтеркаляційного струмоутворення у супрамолекулярних ансамблях ієрархічної архітектури на базі МСМ-41 і розширеного графіту з карбамідним кавітандом
Other Titles: Thermodynamic and Kinetic Features of The Formation of Current Due to Li+ Intercalation in Supramolecular Ensembles Hierarchical Architecture Based on MCM-41 and Expanded Graphite with Carbamide Kavitand
Authors: Біщанюк, Тетяна Миколаївна
Швець, Роман Ярославович
Григорчак, Іван Іванович
Будзуляк, Сергій Іванович
Яблонь, Любов Степанівна
Климишин, Іван Антонович
Keywords: молекулярно-граткові структури
супрамолекулярні ансамблі
інтеркаляція
енергія Гіббса
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Біщанюк Т. М. Термодинамічні і кінетичні особливості Li+ - інтеркаляційного струмоутворення у супрамолекулярних ансамблях ієрархічної архітектури на базі МСМ-41 і розширеного графіту з карбамідним кавітандом / Т. М. Біщанюк, Р. Я. Швець, І. І. Григорчак, С. І. Будзуляк, Л. С. Яблонь, І. А. Климишин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 190-196.
Abstract: Синтезовані дублетноматричні ієрархічні структури конфігурації <молекулярно-граткова матриця МСМ-41<CS(NH2)2> та G<CS(NH2)2>. Їх застосування в катодному процесі Li+ -інтеркаляційного струмоутворення показало суттєве підвищення зміни вільної енергії Гіббса реакції, покращення структури розрядної кривої порівняно з вихідною кремнеземовою матрицею, чи розширеним графітом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10796
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-30.pdf242.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.