Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10798
Title: Вплив анізотропії в орієнтації радіаційних дефектів на значення поглинання Х-променів
Other Titles: Impact of Anisotropy in Orientation of Radiation Defects on the Value of XRays Absorption
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Яремій, Іван Петрович
Томин, Уляна Олексіївна
Яремій, Софія Іванівна
Keywords: коефіцієнт екстинкції
дислокаційна петля
вектор Бюрґерса
анізотропія
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Остафійчук Б. К. Вплив анізотропії в орієнтації радіаційних дефектів на значення поглинання Х-променів / Б. К. Остафійчук, І. П. Яремій, У. О. Томин, С. І. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 202-209.
Abstract: Враховано анізотропію в орієнтації радіаційно зумовлених дислокаційних петель при розрахунку поглинання Х-променів. Обчислено коефіцієнт 0 0 ( , ) D H bi r r , що залежить від взаємної просторової орієнтації вектора Бюрґерса петлі b r та вектора дифракції H r , для набору петель при різних відбиваннях. Змодельовано теоретичні криві дифракційного відбивання з врахуванням вказаної анізотропії та показано, що їх інтенсивність за межами додаткової осциляційної структури значно відрізняється від інтенсивності кривих, змодельованих в припущенні, що радіаційно зумовлені дислокаційні петлі зустрічаються у всіх кристалографічних площинах з однаковою імовірністю.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10798
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-32.pdf216.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.