Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10803
Title: Оптичні та структурно-дефектні характеристики нанокристалів CdS:Cu і CdS:Zn, синтезованих в полімерних матрицях
Other Titles: Optical Properties and Characteristics of Structural Defect in the NanoCrystals of CdS:Cu and CdS:Zn Synthesized in Polymeric Matrices
Authors: Корбутяк, Дмитро Васильович
Токарев, С. В.
Будзуляк, Сергій Іванович
Кладько, Василь Петрович
Поліщук, Юлія Олегівна
Шевчук, О. М.
Ільчук, Григорій Архипович
Токарев, Віктор Сергійович
Keywords: оптичне поглинання
фотолюмінесценція
рентгеноструктурний аналіз
постійна кристалічної гратки
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Корбутяк Д. В. Оптичні та структурно-дефектні характеристики нанокристалів CdS:Cu і CdS:Zn, синтезованих в полімерних матрицях / Д. В. Корбутяк, С. В. Токарев, С. І. Будзуляк, А. О. Курик, В. П. Кладько, Ю. О. Поліщук, О. М. Шевчук, Г. А. Ільчук, В. С. Токарев // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 1. - С. 222-227.
Abstract: Розроблено технологію синтезу нанокристалів (НК) CdS:Cu та CdS:Zn в полімерних матрицях, проведено комплексні дослідження спектрів оптичного поглинання, фотолюмінесценції та рентгеноструктурного аналізу НК CdS в залежності від концентрації введених домішок Cu і Zn в межах (1 ¸ 10) %. Встановлено, що домішка Cu зосереджується на поверхні НК, пасивуючи дефекти вакансійного типу, які є поверхневими випромінювальними центрами. Домішка цинку, навпаки, проникає в об’єм НК CdS, створюючи додаткові поверхневі дефекти – центри випромінювальної рекомбінації. Внаслідок цього постійна кристалічної гратки НК CdS зменшується від d = 0,585 нм (для нелегованих НК CdS) до d = 0,581 нм (для легованих цинком НК CdS до рівня NZn = 10 %).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10803
Appears in Collections:Т. 14, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1401-36.pdf259.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.