Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10813
Title: Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд)
Other Titles: New Nanocomposite Thermoelectric Materials (Review)
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Галущак, Мар'ян Олексійович
Криницький, Олександр Степанович
Матківський, Остап Миколайович
Keywords: напівпровідники
термоелектрика
нанокомпозити
термоелектрична добротність
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд) / Д. М. Фреїк, М. О. Галущак, О. С. Криницький, О. М. Матківський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 300-316.
Abstract: Проведено огляд робіт присвячених проблемам отримання і особливостям термоелектричних властивостей перспективних напівпровідникових композитних матеріалів для пристроїв перетворення теплової енергії. Звернена увага як на традиційні нанокомпозити на основі халькогенідних сполук Bi2Te3, PbTe, AgSbTe2, так і на нові структури типу половинних сполук Гейслера та скутерудитів. Визначено стратегії подальшого розвитку нових нанокомпозитних матеріалів із підвищеними значеннями термоелектричних параметрів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10813
Appears in Collections:Т. 14, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1402-02.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.