Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФреїк, Дмитро Михайлович-
dc.contributor.authorДзумедзей, Роман Олексійович-
dc.contributor.authorГорічок, Ігор Володимирович-
dc.contributor.authorНикируй, Любомир Іванович-
dc.contributor.authorМудрий, Степан Іванович-
dc.date.accessioned2021-09-07T06:57:26Z-
dc.date.available2021-09-07T06:57:26Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationФреїк Д. М. Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду / Д. М. Фреїк, Р. О. Дзумедзей, І. В. Горічок, Л. І. Никируй, С. І. Мудрий // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 390-394.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/10821-
dc.description.abstractПроаналізовано дифрактограми зразків PbTe:Sb, що підтверджують правильність вибраних технологічних умов синтезу. Проведено розрахунок питомої електропровідності та коефіцієнта термо-ЕРС легованого сурмою плюмбум телуриду n-PbTe:Sb. З погляду кристаквазілохімії описано амфотерні властивості домішки стибію у плюмбум телуриді. Встановлено, що оптимальними властивостями володіють зразки з вмістом домішки 0,3 ат.% Sb при температурі Т ≈ 600 К.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectтермоелектричні параметриuk_UA
dc.subjectточкові дефектиuk_UA
dc.subjectлегуванняuk_UA
dc.subjectсинтезuk_UA
dc.titleТермоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуридуuk_UA
dc.title.alternativeThermoelectric Properties and Crystaloquazychemistry of Doped Lead Tellurideuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т. 14, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1402-11.pdf210.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.